فیلم های آموزشی

گروه فنی مهندسی دانفوس سنتر جهت آشنایی بیشتر علاقمندان در زمینه سیستم های تهویه و تبرید شروع به تولید و جمع آوری فیلم ها و اسلایدهای آموزشی مربوط به تجهیزات الکترونیک دانفوس نموده است.

دوره های آموزشی

گروه فنی مهندسی دانفوس سنتربا توجه به درخواستهای مکرر علاقمندان حوزه تهویه وتبرید درخصوص برگزاری دوره های آموزشی وهمچنین با هدف ارتقا وبهبود کیفیت سطح دانش فنی و مهندسی این عزیزان اقدام به برگزاری دوره های …