بانصب اپلیکیشن موبایل Refrigerant Slider تمامی مشخصات فشار ودمای بیش از ۸۰ نوع مبرد مورد استفاده درسیستمهای تهویه مطبوع وتبرید رابرروی تلفن همراه خود دراختیارخواهیدداشت.این نرم افزارمحبوبترین نرم افزارتهویه وتبرید دردنیابوده وبیش ازیک میلیون بار دانلود شده است وتوانسته رتبه ۴٫۵ از ۵ را بدست اورد.

دانلودنرم افزار موبایل Refrigerant Slider برای سیستم عامل ANDROID

دانلودنرم افزار موبایل Refrigerant Slider برای سیستم عامل IOS