0

کنترلر ERC 101

تماس بگیرید

کنترلر ERC 101 مناسب جهت کنترل کامل پارامترهای سیستمهای برودتی ازقبیل یخچالهای صنعتی وسردخانه می باشد.این کنترلردارای یک رله ویک سنسوردما می باشد.ولتاژتغذیه این کنترلر 220 ولت بوده و درجه حفاظت بالای آن نصب وکارکرد درمحیط داخل وبامحیط هوای بیرون رافراهم می سازد.

error:
Danfoss center