کنترلرهای پیشرفته MCX در واقع مغز سیستمهای تهویه وتبرید می باشند این کنترلرها دارای قابلیت برنامه ریزی وشبیه سازی برنامه قبل از نصب واجرای پروژه هستند.شرکت دانفوس کنترلرهای MCX را در هفت مدل مختلف با تعداد ورودی وخروجیهای مختلف تولید نموده است که تمامی نیازهای شما رابرای کنترل کلیه پارامترهای سیستمهای تهویه وتبرید برآورده می نماید.کاربا این کنترلرها بسیار آسان وسریع می باشد کافیست تغذیه کنترلر را وصل نموده وسپس از طریق مبدل usb به RS485 ارتباط بین کنترلر وکامپیوتر را برقرار نمایید و از طریق نرم افزار MCXShape آن را برنامه ریزی کنید.

راهنمایی در خصوص انتخاب کنترلر مناسب برای سیستمهای تهویه وتبرید:

کنترلرMCX06C/MCX06D مناسبترین و به صرفه ترین کنترلربرای سیستمهای تهویه و تبرید تک مداره دارای کمپرسور اسکرال/پیستونی و بدون شیر انبساط الکترونیک می باشند.

کنترلر MCX08M2 مناسبترین و به صرفه ترین کنترلربرای سیستمهای تهویه و تبرید تک ویا دومداره دارای کمپرسور اسکرال/ پیستونی و بدون شیر انبساط الکترونیک می باشد.

کنترلرهای MCX15B/MCX20B مناسبترین و به صرفه ترین کنترلربرای سیستمهای تهویه و تبرید دومداره که دارای کمپرسور اسکرو/ اسکرال/ پیستونی/و بدون شیر انبساط الکترونیک می باشند.

کنترلر مدل MCX061V دارای یک عدد درایو داخلی شیر انبساط الکترونیک می باشد که مناسبترین وبه صرفه ترین کنترلر برای سیستمهای تک مداره با کمپرسور /اسکرال /پیستونی ودارای شیر انبساط الکترونیکی می باشد.

کنترلر MCX15B2V دارای دوعدد درایو داخلی شیر انبساط الکترونیکی می باشد که مناسبترین و به صرفه ترین کنترلربرای سیستمهای تهویه مطبوع دومداره با کمپرسور اسکرو/اسکرال /پیستونی و دارای شیرانبساط الکترونیکی می باشد.

برای دریافت مشاوره رایگان جهت انتخاب کنترلر مناسب با بخش فروش ویا خدمات تماس بگیرید.